GC marne logo

6e praktijk

Geachte heer/mevrouw/familie,

We hebben sinds de start van de 6e praktijk in december 2014 uw zorg in vaste handen proberen te geven.
Een vertrouwd gezicht is immers heel belangrijk in uw huisartsenpraktijk.
Ons streven naar het vinden van een huisarts die de praktijk wilde overnemen, is niet gelukt.
Daarom hebben we besloten de patiënten van de praktijk te verdelen over de 4 praktijken die eigenaar zijn.

De overstap zal per 1 juli 2020 ingaan. Vanaf dan kunt u contact opnemen met uw nieuwe praktijk.

Tot en met 30 juni verandert er niets en kunt u gewoon bellen met de 6e praktijk op 020-890 30 00.
Uw zorg zal bij uw nieuwe praktijk in goede handen zijn.
De praktijk was altijd al achterwacht voor de 6e praktijk.

Uw zorg was ons uitgangspunt voor dit besluit.
————————————————————————

Dear Mr/Mrs/Family,

Since the start of the 6e praktijk Marne in December 2014, our goal has been to offer you a permanent general practitioner.
A familiar face is of great value in a practice.
However, our ambition to find a doctor who wanted to take over the practice, has not succeeded.
Therefore, we have decided to divide the patients and distribute them between the 4 practices that together own
the 6th practice.

As of July 1st, this switch will be effective.
From then on you can contact your new practice.

Up until June 30th nothing changes, you can contact the 6e practice Marne on telephone number 020-890 30 00.
Your care will be in excellent hands.
Your new practice has always been backup for your current practice.

Your care was our leading principle for this decision.