GC marne logo

CoronaVirus

BELANGRIJKE MEDEDELING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS
(KLIK HIER VOOR DE INFORMATIEKAART)

Indien u klachten heeft als hoesten, verkoudheid en/of benauwdheid, kom dan NIET naar het gezondheidscentrum.

Ga naar huis en neem telefonisch contact op met uw huisarts.

Voor meer informatie:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Heeft u geen klachten en wilt u informatie over het coronavirus, kijk dan op www.thuisarts.nl of www.rivm.nl
Of bel met het algemene inlichtingennummer 0800-1351.

Heeft u koorts of luchtwegklachten, kom dan NIET naar het gezondheidscentrum.

U moet denken aan besmetting met het coronavirus als u koorts boven de 38 graden en luchtwegklachten heeft.
In dat geval komt u niet naar de praktijk, maar neemt u telefonisch contact met uw huisarts.

Het coronavirus wordt alleen overgedragen van mens tot mens, voor door hoesten, maar ook via de handen.

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt


IMPORTANT NOTIVE IN RELATION TO
CORONAVIRUS
(FOR MORE INFORMATION, KLICK HERE)

In case you have symptoms of cough, cold and/or shortness of breath, do NOT come to the health center.

Go home and contact your doctor by phone. 

You can find more information on this website: https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus/questions-and-answers-novel-coronavirus#039;s%20Novel%20coronavirus%20in%20China

It is always important to follow up these basic hygiene measures:
 • Wash your hands with soap regularly
 • Cough and sneeze on the inside of your elbow
 • Use paper handkerchiefs
  Additional measures:
 • Do not shake hands
 • Stay at home with symptoms of the common cold or flu
 • Limit social contacts