Gezondheidscentrum Marne

Persoonlijke zorg binnen handbereik

Gezondheidscentrum Marne biedt u als inwoner van de wijken Groenelaan, Waardhuizen en Middenhoven persoonlijke zorg, altijd binnen handbereik. Onder één dak wordt u geholpen door de bij u vertrouwde gezichten. En indien nodig, sturen we u uiteraard door naar collega’s buiten ons centrum of zo nodig een ziekenhuis.

Alle zorgverleners staan voor snelle persoonlijke zorg, in een moderne hedendaagse omgeving, met zo min mogelijk wachtlijsten.

 

Snel zicht op uw gezondheid

De medewerkers van al de praktijken die u op de andere kant ziet, hebben als doel u persoonlijke en kwalitatief goede zorg te leveren. Doordat zij niet alleen u als patiënt, maar ook elkaar persoonlijk kennen en er goede samenwerkingsafspraken zijn, kan er snel afgestemd worden. Daarbij heeft u zoveel mogelijk de regie over uw eigen zorg.

 

English

Personal care within easy reach

Health centre Marne offers all residents of the Groenelaan, Waardhuizen and Middenhoven districts personal care, always within easy reach. Under one roof you will be helped by faces familiar to you. If need be, you will be referred to collegues outside our centre or the hospital.

All care providers offer quick personal care in modern, present-day surroundings, with waitingslists as short as possible.

 

A quick insight into your health

The staff of all pracitices you see overleaf, aim at supplying personal and high-quality care.

They know not only you as a patient, but also eachother. They confer on their common patients on a daily basis allowing you as much control as possible on your own care.

Contactgegevens

U kunt ons als volgt bereiken:
Gezondheidscentrum Marne
Marne 130
1186 PJ  Amstelveen