Gezondheidscentrum Marne

Persoonlijke zorg in een deskundig
en goed georganiseerd centrum

Alle praktijken van het gezondheidscentrum Marne heten u welkom. We proberen al sinds onze komst in dit oude schoolgebouw meer te zijn dan een bedrijfsverzamelgebouw. Dat betekent dat we steeds weer manieren zoeken om met elkaar samen te werken. Want het is onze overtuiging dat die samenwerking voor u, onze (toekomstige) patiënt de beste zorg oplevert.

Kom daarom verder en neem een kijkje in onze zorg en samenwerking.
Gezondheidscentrum Marne bestaat sinds 2013.
Bekijk het speciaal voor het 5-jarig lustrum gemaakte filmpje.

Contactgegevens

Gezondheidscentrum Marne
Marne 130
1186 PJ  Amstelveen

Bereikbaarheid:
Google maps / OV9292 / Amstelveenlijn (tram)

Tot en met 8 april is de voet- en fietstunnel naar Marne gesloten, vanuit Waardhuizen onder de Groenelaan door, of vice versa.
Zie het bereikbaarheidsportaal van Gemeente Amstelveen.

Afsluiting Tunnel
Het is de bedoeling dat u de omleidingsborden volgt die de gemeente heeft aangebracht.
De zorgverleners in GC Marne adviseren u deze borden te volgen.
Houdt u daarbij rekening met een langere aanloop- of fietstijd.
Ook adviseren zij u niet via de oprit naar GC Marne of Waardhuizen te lopen of te fietsen, daar er geen voet- of fietspad is en u op de Groenelaan uitkomt.
Dat kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties.

Parkeerplaatsen op het adres Marne en op het adres Groenelaan.

Overzicht telefoonnummers

Huisartsen Marne
Marne 130b

  • Praktijk Boodt  •   020-4451021
  • Praktijk Zwaag  •   020-6451619
  • Praktijk Frakking & Tjin-A-Ton  •   020-6453899
  • Huisartsenpraktijk Amstelveen  •   020-6459559

Apotheek Marne
Marne 130c  •  020-2209900

Fysiotherapie Dekker, pluspraktijk
Marne 130f  •  020-6418641

Fysiotherapie en  Manuele Therapie Hans Verleur
Marne 130q  •  020-6403012

Fysiotherapie Jolanda van Bemmelen
Marne 130p  •  020-6458262

3D Voetcentrum Nederland Podotherapie Amstelveen
Marne 130m  •   020-2614730

Brijder Web Amstelland, verslavingszorg
Marne 130  •   085-8887333

B-Well Ergotherapeuten en Arbo-adviseurs zijn verhuisd

Foodsteps Diëtisten Amstelveen
Marne 130d  •  06-21645465

RID, Regionaal Instituut voor Dyslexie is verhuisd

ATAL Medial
Marne 130g  •  020-7557150

Medisch Pedicure Amstelveen is verhuisd

Mindset psychologen, L. Remmers en A. Albersen
Marne 130k  •  06-13403116 of 06-48957526

Participe Amstelland
(donderdag tussen 10.30 en 11.30 uur inloopspreekuur)
Marne 130e  •   020-5430444

Thuiszorg Brentano
Marne 130h  •  020-4459755

Over het algemeen is het Gezondheidscentrum Marne geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. Dit kan echter per zorgverlener verschillen. Daarom kunt u het best persoonlijk contact met de door u gekozen zorgverlener opnemen.

De balie van de huisartsen is tot 16.00 uur geopend.

GC Marne nieuws

  • De huisartsenpraktijken voeren actie voor goede huisartsenzorg Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voeren de huisartsenpraktijken, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg. Dat doen we in het belang van......

  • BELANGRIJKE MEDEDELING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS (KLIK HIER VOOR DE INFORMATIEKAART) Indien u klachten heeft als hoesten, verkoudheid en/of benauwdheid, kom dan NIET naar het gezondheidscentrum. Ga naar huis en neem telefonisch contact op met uw huisarts. Voor meer informatie: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus Heeft u geen klachten......

  • Geachte heer, mevrouw, In december kwam ik met mw Waasdorp in gesprek over de eventuele voortzetting van haar praktijk, in eerste instantie met het idee om te associëren. Vanwege haar gezondheid bleek dit niet haalbaar. Het voelt als een contrast dat de gezondheid van mw......

  • Geachte heer/mevrouw/familie, We hebben sinds de start van de 6e praktijk in december 2014 uw zorg in vaste handen proberen te geven. Een vertrouwd gezicht is immers heel belangrijk in uw huisartsenpraktijk. Ons streven naar het vinden van een huisarts die de praktijk wilde overnemen,......

Algemeen nieuws

Zorgprogramma’s

Verslavingszorg
Brijder Web Amstelland, gespecialiseerd in verslavingszorg, houdt een aantal dagdelen spreekuur in het gezondheidscentrum.
Valpreventie
Vallen is de belangrijkste oorzaak van overlijden door een ongeval bij ouderen boven de 65 jaar…
Kwetsbare ouderen
Ouderen worden kwetsbaarder. Deze toename van kwetsbaarheid is een gevolg van…
Astma/COPD
Ons doel is patiënten met luchtweg- en/of longproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium te identificeren en de juiste behandeling aan te bieden.
Depressie en angst
Veel mensen hebben last van stemmingsstoornissen, of zijn depressief. In ons gezondheidscentrum bieden we…
Orthopedie
Rugpijn of knieklachten? Sommige huisartsen verwijzen patiënten met orthopedieklachten in één beweging door…